Gudstjeneste i Norkirken Bergen 8. august 2021

Velkom­men til Stue til stue-gud­st­jen­este med Norkirken Bergen søndag 8. august 2021. Thomas taler om å hedre hveran­dre. Hva betyr det, og hvor­for skal vi gjøre det? Mary led­er lovsan­gen og det blir teg­ne­film om Mat­teus-evan­geli­et. Sees!