Gudstjeneste i Norkirken Bergen 11. juli 2021

Gudstjeneste fra stue til stue 11:00. Thomas taler om fellesskapet i temaserien om Livet i Guds familie, og Mary leder lovsang. Bli med i bønn, tilbedelse og fellesskap fra stue til stue, både for liten og stor.