260 000 kroner til Soul Children-kor

Normisjon Hordaland har fått 260.000 kroner i støtte fra «Herreløs arv» til å produsere nye koreografi -og tegnspråkvideoer for tweens- og ungdomskor. 

– Vi ønsker å gi barna en opplevelse av å overvinne begrensningene de nå møter ved å finne nye veier, og støtte de i å formidle budskapet om håp, hensikt og identitet til sine jevnaldrende. Dette skal gjøre vi gjennom å lage musikkvideoer, sier Acta-leder i Hordaland, Thomas Hammer. Han gleder seg over støttetildelingen og til å sette i gang med spennende prosjekter i Soul Children-arbeidet.