Undervisning og samtale på Zoom 1. juni 2021

Vel møtt til siste Zoom in før som­meren i kveld 20:30. Noe du vil dele med de andre? Send et svar på SMS, så får du link med invi­tasjon! Har du deltatt før, så er det samme link. Sees!