Møtepunkt Hordaland 27. mai 18:00

Velkom­men til Møtepunkt Horda­land på Zoom 18:00 i dag. Gerd Eli og Hall­geir Haa­land del­er med oss om den siste tiden i Bangladesh. Send svar hvis du trenger linken!