Gudstjeneste i Norkirken Bergen 23. mai 2021 – Pinsefest for alle

Søndag 11:00 er du velkommen til Pinsefest for alle – fra stue til stue – på Facebook. Svein taler, Mary leder lovsangen og Martin og Freddy’en dukker opp. Gjør du? Sees!