Gudstjeneste i Norkirken Bergen 23. mai 2021 — Pinsefest for alle

Søndag 11:00 er du velkom­men til Pin­se­fest for alle — fra stue til stue — på Face­book. Svein taler, Mary led­er lovsan­gen og Mar­tin og Freddy’en dukker opp. Gjør du? Sees!