Misjonærfamilie på fem drar hjem

Gerd Eli og Hallgeir Haaland tar med seg barna Mathea, Jonathan og Kristoffer og returnerer til Bergen – med blandede følelser. 

Nå blir det likevel hjemreise for familien Haaland i Bangladesh, selv om de egentlig hadde tenkt å forlenge oppholdet sitt på ubestemt tid. De har landet på å reise hjem av hensyn til barna.

– Det har vært en krevende vår for barna våre, mye på grunn av skolesituasjonen. Med den nye bølgen som nå skyller inn over Bangladesh er det enda mer usikkert når skolene vil åpne igjen her i landet,  sier Hallgeir og Gerd Eli Haaland som ikke ønsker at barna skulle måtte gå på nok et skoleår med skole online. 

– Vi har derfor, gjennom en dialog med Normisjon, bestemt oss for å flytte hjem til Norge til sommeren av hensyn til barnas situasjon. Denne planen gir mulighet for en god avslutningsprosess for dem her fram mot sommeren, samtidig som vi gir dem mest mulig forutsigbarhet for høsten og barnas skolegang.

Fortsetter arbeidet fra Bergen

Familien forteller at dette har vært en vanskelig avgjørelse å ta. 

– Samtidig kjenner vi oss trygge på at det har vært riktig å la hensynet til barna veie tyngst når vi nå igjen måtte vurdere veien videre, sier Gerd Eli og Hallgeir Haaland. De forteller at det har vært tøft å bestemme dette på grunn av det viktige og meningsfulle arbeidet de får være en del av i Bangladesh.

– Vi er derfor svært glade for at Normisjon har sagt ja til å ha oss ansatt i 50 prosent hver ut dette året. Planen er at Gerd Eli og jeg følger opp arbeidet i fra Norge, og at hver av oss tilbringer to til fire uker i Bangladesh i løpet av høsten. Selv om vi framover skal ha vår base i Bergen, ønsker vi fortsatt å være involvert i Normisjon sitt arbeid i Bangladesh, sier Hallgeir Haaland.

Stengte skoler

Da de fem i Haaland-familien dro tilbake til Bangladesh i august i fjor, etter et opphold i Norge grunnet korona-pandemien, var skolene fortsatt stengt i Bangladesh. Grace International School, der Mathea og Jonathan går, hadde en plan for gradvis gjenåpning med økende antall dager i uken på skolen fram mot høstferien i oktober. 

– Myndighetene har stadig utsatt gjenåpningen med korte intervaller, og vi har levd med en vedvarende forventning om at skolene snart skal åpne igjen. Etter hvert har pessimismen seget mer inn over oss, og usikkerheten om når skolene åpner har blitt større, sier Hallgeir Haaland. Derfor var gleden stor da myndighetene i begynnelsen av mars sa at skoler og universiteter kunne åpne et par dager i uken fra slutten av mars.

I løpet av mars begynte imidlertid smittetallene å stige, og skoleåpning er i første omgang utsatt til slutten av mai. Ingen tror lenger at skolene åpner på denne siden av sommeren, forteller han videre. Haaland sier at det fra begynnelsen av april har vært delvis lockdown, og fra 14. april har det vært full lockdown.

– For oss betyr det at vi må holde oss hjemme i leiligheten det meste av tiden. For å få litt fysisk aktivitet går vi på the Nordic Club som er åpen. Her kan vi bade og spille tennis.

Savner skolen, lek og moro

Hallgeir Haaland forteller at både Mathea og Jonathan har kjempet seg gjennom mange dager med online skole, at de har snart tilbrakt et skoleår foran skjermen, og at månedene etter jul har vært spesielt vanskelige. 

– Savnet av skoledager med læring, lek og moro sammen med venner har tiltatt etter hvert som antallet dager foran skjermen har økt på. Det har vært mange vanskelige følelser for våre to største. Lockdown gjør at det blir enda mer innetid for våre barn. De får i liten grad treffe venner, og det er mindre muligheter for fysisk aktivitet. Vi prøver imidlertid å gjøre kjekke ting sammen som familie; spille spill eller se film.

De voksne jobber hjemmefra

Hallgeir Haaland forteller at for hans og Gerd Eli sin del har de måttet avlyse alle planlagte aktiviteter. 

– Under lockdown har også kontoret vært stengt, så den siste tiden har det mest vært jobbing hjemmefra. Ellers fortsetter vi som tidligere gjennom hele skoleåret med å bytte på å følge opp online-skolen for barna.

Sterk økning i koronasmitte

De siste månedene har tallene over Covid-19 smittede i Bangladesh økt veldig, sier familien.

– Men man får en pekepinn når mellom 20 og 25 prosent av testene er positive. Vi hører stadig om folk som er syke med Covid, vi hører også oftere om folk som dør på grunn av Covid nå enn tidligere. Det skrives om fulle intensiv-enheter, spesielt i Dhaka. Så det er ikke tvil om at korona-situasjonen er betydelig forverret i forhold til tidligere under pandemien. Lockdown har hatt noe effekt på tallene, men nå åpner myndighetene litt opp igjen, sier Hallgeir.

Han forteller at Bangladesh importerer AstraZeneca-vaksiner til landet som er produsert i India. På grunn av Covid-situasjonen i India vil ikke India eksportere mer til Bangladesh på nåværende tidspunkt, sier han og legger til at det er de fattigste som er desidert hardest rammet med blant annet bortfall av inntekter.

Opplæring av veiledere

Gerd Eli Haaland forteller at prosjektet Trygg Barndom stadig går fremover.  Hun sier at dette nå er et treårig Digni-prosjekt og at det er fire som nå jobber i prosjektet. 12 veiledere har fått opplæring i programmet, men for tiden er kurs og reisevirksomhet satt på vent. For Hallgeir Haaland sin del er også mye på vent knyttet til Agenda1-arbeidet.

– Vi har hatt to samlinger og besøkt grupper, ellers må vi vente på at det åpner opp.