Medarbeiderkonferansen Mer2021 fredag 12. mars

Fredag 12. mars 19:00 er du invitert til å bli med digitalt på Normisjons årlige medarbeiderkonferanse — Mer2021 — sammen med folk fra alle de andre rundt 40 Normisjons-menighetene i landet, og fra alle slags foreninger og lag, skoler og andre vikrsomheter. Mer info på www.mer2021.no