Temaserie: Tilbedelse

I januar, februar og mars er bønn og lovsang tema på gudstjenester og i husfellesskap i Norkirken Bergen. Utgangspunktet er boken Ekte og ærlig tilbedelse av Mary Elizabeth Kolsrud.

Foreløpig samles vi digitalt, både til gudstjenester og husfellesskap. Vi vet ikke hvor lenge det vil være sånn, men det blir nok en stund til.

Det betyr at vi ikke kan møtes for å lovsynge og tilbe sammen, som vi gjerne skulle ønske. Men som fellesskap har vi likevel muligheten til å gå dypere inn i materialet som Mary har arbeidet fram, og sammen oppdage mer av det som Gud har for oss som fellesskap.

Det blir spennende å lære mer om bønn og tilbedelse — og om Gud som vi tilber. Og enda mer spennende er det jo å vende hjertene våre mot Gud i bønn og tilbedelse.

I tillegg til at dette er tema på gudstjenestene våre, så blir det også dette vi snakker om i gruppene i menigheten, i hjemmene rundt omkring, i huskirkene og i smågruppene. Og der er det plass til flere! Har du lyst å være med i en gruppe som samles digitalt (og kanskje fysisk etterhvert), så ta kontakt.

Boken Ekte og ærlig tilbedelse

Alle som er med i en gruppe i Norkirken Bergen får boken Ekte og ærlig tilbedelse som en gratis gave fra menigheten.

Siden vi ikke møtes regelmessig, kan du laste ned PDF av de første to delene av boken, introduksjonen og første kapittel.

Innholdsliste i boken

Introduksjon

Kaptittel 1: Hva er tilbedelse?

Kapittel 2: Identitet

Kapittel 3: Sannhet

Kapittel 4: Ånd

Kapittel 5: Tilbedelse har et uttrykk

Kapittel 6: Bibelske uttrykk

Kapittel 7: Personligheter

Kapittel 8: Kultur

Kapittel 9: Lyduttrykk

Bli med

Bare ta kontakt om du lurer på noe. Og bli med i en gruppe, der vi går dypere inn i bønnen, lovsangen og tilbedelsen!