Nettet som møteplass

– Hele kirke-Norge lærte at den åndelige interessen blant folk ikke er så lav som mange trodde, sier pastor Thomas Hammer.

– Det er mange troende i landet vårt som sjelden deltar på fysiske samlinger. Det er noe vi kan jobbe videre med, sier Thomas Hammer i Norkirken Bergen som har erfart at det er lettere å samle folk til gudstjeneste på nett som ellers ville sittet hjemme under en fysisk gudstjeneste. Noen er syke, dårlig til beins eller rett og slett bor for langt unna.

– Norkirken Bergen har stadig folk innom nettgudstjenestene som bor i andre deler av landet, sier Hammer som forteller at det ikke er nytt for Norkirken å legge ut video av talene fra søndagens gudstjeneste.

– Det har vi gjort i mange år, men interessen har aldri vært veldig stor. I korona-tiden har dette vært annerledes.

Vil gjerne ha begge typer samlinger

Hammer sier at Norkirken Bergen gjerne skulle ha fortsatt med begge deler; både fysiske gudstjenester og nett-gudstjeneste hver søndag.

– Da når vi ut til flere enn vi gjør til vanlig.

Fra stue til stue

Hammer forteller at noen menigheter spiller inn nettgudstjenester på video fra kirken eller lokalet der de vanligvis samles.

– Det krever et ganske stort apparat å lykkes med slike gudstjenester. I Norkirken Bergen valgte vi i stedet å spille inn video hjemme fra stuene våre, slik at lovsangen spilles inn i én stue, talen i en annen og møtelederen i en tredje.

Og så sitter jo folk som deltar hjemme i sine stuer når de ser på. Da kom navnet «Stue til stue med Norkirken Bergen» nesten av seg selv, sier Hammer. Han mener det er mye som er annerledes når vi «møtes» på skjermene, og ikke ansikt til ansikt.

Stillhet og pauser i sendingene

– Fra film og TV er vi vant til at bildene skifter raskt, uten noe særlig ventetid mellom innslagene. Sånn er det ikke når vi møtes til gudstjeneste, da er det mer rom for å dvele ved det som har skjedd, for stillhet og for pauser.

Det er også forskjell på hvilke sanger som fungerer gjennom skjermen, og hvilke andre ledd i gudstjenestene som oppleves som naturlige for folk hjemme i stuene sine. Vi har jobbet mye med å tilpasse oss skjerm-mediet, for det er annerledes enn å møtes i levende live, sier Hammer.

Han forteller at Norkirken Bergen har fått mange gode tilbakemeldinger på denne måten å ha gudstjeneste på.

– For oss har det fungert veldig fint med «stue til stue»-konseptet vårt. I tillegg har vi arrangert Kirkekaffe-Kahoot de fleste søndagene.

Det er en form for quiz der folk kan delta fra hver sitt sted, og bruke mobilene sine til å gjette på alternativene. Vi har også opplevd å nå ut litt bredere, og favnet om folk som ikke vanligvis ville dukket opp fysisk, eller kanskje ikke like ofte, sier Hammer.

Gudstjeneste på Zoom

I Norkirken Nordhordland har det også vært en annerledes tid.

– Vi har hatt en del mindre møter, som stabsmøter, styremøter og andre møter på zoom. Skjærtorsdag kveld og to søndager klokken 11 hadde vi gudstjenester på zoom, og her var det mange som deltok. Vi har også hatt tre gudstjeneste-innspillinger på Facebook, sier Arve Reigstad, pastor i Norkirken Nordhordland.

Han sier det er et stort tap å ikke kunne møtes fysisk for et kristent fellesskap.

– Samtidig ser vi at kreativiteten blomstrer i unntakstilstander. Og mange i fellesskapet har hatt en bratt digital læringskurve.

Håper på kontinuitet

Fra 9. august har Norkirken Nordhordland samles vi til gudstjenester hver fjortende dag i Meland Aktiv.

– Vi håper det blir god kontinuitet i dette utover høsten. Vi har valgt å kutte kirkekaffen, og samlingene blir litt kortere enn vanlig. Vi deler fortsatt opp samlingene etter en kort fellessamling i starten av gudstjenesten.

Barna har egne aldersinndelte samlinger. Gruppene og husfellesskapene starter også opp igjen nå i august. Og stabs- og styremøter avvikles som normalt, sier Reigstad.

Avlyste og utsatte møter

Regionleder Kristian Bjørkhaug synes det er veldig bra at så mange har hatt muligheter til å møtes digitalt den siste tiden.

– Likevel er det flere arrangementer og møtepunkter vi har måttet avlyse eller utsette. Dermed har vi mistet mange muligheter til å treffes i vår og i sommer. Vi håper det normaliserer seg i tiden som kommer, og gleder oss over muligheten til å treffes igjen i våre fellesskap når det er mulig.