Farvel til ØK5

Nå flytter Normisjon ut av Øvre Korskirkeallmenning 5, også kalt ØK5, i Bergen sentrum og inn i leide lokaler i Kong Oscars gate 22. Dette er rett rundt hjørnet for ØK5.

– Ut fra en helhetsvurdering har man kommet frem til at dette blir en god midlertidig løsning på behovene for lokaler frem til misjonssenteret står klart, sier Martin Olsen ved regionkontoret. Han opplyser at i dette lokalet er det mulig å ha gudstjenester, Alpha-kurs og andre type samlinger. 

– På dagtid vil lokalene brukes som arbeidsplass og kontorer, forteller Olsen.

Sentralt bygg

– ØK5 er et sentralt bygg for Normisjon Hordaland. Det har huset oss og vår virksomhet i mange tiår, helt tilbake til før fusjonen i Normisjon, da vi het Santalmisjonen.

Her har veldig mange mennesker vært innom dørene opp gjennom årene, og mange har gode minner, opplevelser og erfaringer fra ØK5, sier Kristian Bjørkhaug, regionleder i Hordaland.

Siden salget av Santalgården, som bygården heter, i 2007, har Normisjon leid disse lokalene, opplyser han.

Midlertidig oppholdssted

– Kong Oscars gate 22 blir fine lokaler å ha i en overgangsperiode, sier Bjørkhaug. Han sier han er takknemlig for alle årene Normisjon, og Santalmisjonen i sin tid, har hatt i ØK5.

Ikke minst går takknemligheten til alle de flotte menneskene som har hatt ØK5 som samlingssted. Nå venter imidlertid nye tider, i Misjonssenteret i Bjørnsonsgate 11.

– Det blir et fantastisk misjonssenter for mennesker og arbeid både hjemme og ute.