Agenda1 i koronatid

Mali er i en krevende situasjon. Men det er håp, sier Svein Høysæter i Normisjon.

– Mali lenge har vært i dyp krise med tanke på vold, økende politisk uro og fattigdom, sier rådgiver i Normisjon Hordaland, Svein Høysæter. Han forteller at nå kom korona i tillegg til eksisterende problemer; Mali har fire respiratorer på 
18 millioner mennesker.

– Situasjonen er krevende.

Muligheter i koronatid

– Forrige Agenda1-samling ble nesten gjennomført i månedsskriftet februar/mars, avbrutt av korona, sier Høysæter. Han sier at neste halvårs-samling er planlagt i november.

– Men vi får nok ikke gjennomført den på vanlig måte. Vi ser etter muligheter, og jobber for at det nasjonale Agenda1-teamet kan legge til rette for noen lokale samlinger som kan virker styrkende og oppmuntrende på menighets-lederne og menighetene.I tillegg bruker de telefon, sms og WhatsApp for å kontakte hverandre, og de oppmuntrer hverandre på den måten. Internett er dyrt i Mali, så Skype blir ikke brukt.

Gå sammen steg for steg

Da det norske teamet fra Normisjon var i Mali i januar, trente de undervisningsledere som selv tok ansvar for å gjennomføre Agenda1 i februar/mars, sier Høysæter.

– Det har hele tiden vært viktig for oss å myndiggjøre, gå sammen med, og på den måten selvstendiggjøre lederne i Mali. Vi har faktisk tenkt, hver gang vi er ute, at dette kan være den siste gangen vi kommer. Og vi ser at dette har vært og er en riktig strategi som viser seg bærekraftig nå i disse tidene.

Håp for Mali

Landet Mali er i krise, og likevel ser vi håp. Vi ser at lokale Agenda1-ledere reiser seg, og formidler Guds trøst, oppmuntring og håp.

– Vi tror at Gud og hans menigheter er en forankring for håp i denne tiden. Landet er i krise, men det ikke Agenda1, sier Høysæter. Han sier videre at verken de eller vi har svarene på alle utfordringene – annet enn å tro Gud og være utholdende i bønn sammen med våre søsken i Mali.

Be for Mali og folket der

Høysæter oppfordrer nå misjons-venner i Norge om å be for menighetene i Mali og for folket, og sørge for at økonomiske ressurser ikke blir et knapphetsgode gjennom disse tidene.