Fakkeltog i Bergen 30. oktober

Årets tema: kvinner som forfølges for sin tro

onsdag 30. oktober 2019 klokken 18:30-21:00. Starter på Torgallmenningen. Mer info på Facebook.

Bli med i årets fakkeltog i til støtte for forfulgte kristne! I år settes fokus på kvinner som lider for sin tro. onsdag 30. oktober inviterer vi til å «stå sammen, og gå sammen» for å vise at vi bryr oss om våre forfulgte søsken!

Fakkeltoget begynner med en kort markering med opprop til våre myndigheter, allsang og appell før fakkeltoget lyser opp høstmørke gater. Fakkeltoget går til Betlehem på Vestre Murallmenningen. Her blir det møte med informasjon, gjester, forbønn, og kollekt. Ettermøte med lovsang og bønn.

Gå ikke glipp av denne kvelden! Inviter med deg venner og bli med – la oss tenne våre fakler, lyse opp i høstmørket og sette føtter på vårt engasjement og at vi bryr oss!

Fakler blir delt ut på Torgalmenningen

Fire av fem mennesker lever i land der tros-og livssynsfriheten er sterkt eller meget sterkt begrenset. Årets fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne markerer at vi står sammen med alle kvinner som opplever diskriminering og overgrep på grunn av sin tro eller livssyn. Vi vil stå sammen med alle kvinner som ikke får lov til å uttrykke og utøve sin tro på den måten de selv ønsker. Og vi vil utfordre norske myndigheter til å gjøre alt de kan for å sikre at alt trosfrihetsarbeid tar høyde for kvinners opplevelser og perspektiv.

Bli med i årets fakkeltog!