Bergen Soul Teens med på gudstjenesten 27. oktober

I høst har Mary Elizabeth Kolsrud tatt over som korleder for Bergen Soul Teens. De er en gjeng på 12 sangere i alderen 15-18 som sammen med Mary skal lede oss i lovsang på gudstjenesten søndag 27. oktober. Vi gleder oss til å ta godt imot både sangere og familiene deres i Norkirken Bergen.