Miniserie i november: Galaterbrevet — Et liv i Ånden

På gudstjenestene i november følger vi miniserien Et liv i Ånden — en gjennomgang av Galaterbrevet.

Paulus skrev brev til mange av menighetene han startet på misjonsreisene sine, og alle brevene i det nye testamentet har budskap også til oss. Brevet til galaterne er viktig for at vi ikke skal få et feil syn på troen, frelsen og livet i Ånden. Det er et veldig engasjerende brev der Paulus blir lidenskapelig og personlig, for det handler om livsviktige spørsmål!

I første del av serien talte Rolf om hvem Paulus er, som apostel, og hvor hans budskap kommer fra: Paulus sitt budskap kommer fra Jesus selv. Rolf talte også om hva som står på spill for oss: Det står om livet. Du kan se og høre talen fra forrige søndag på nettet.

På søndag som kommer fortsetter serien når Thomas taler med temaet Tro på Guds løfter. Gud har satt oss fri til å være Hans barn, og Han har lovet å være nær ved sin Ånd, som virker i oss og i blant oss.

Uken etter skal Kristian avslutte serien, med temaet Satt fri til å bære frukt. Det finnes to motstridende krefter som virker i oss troende, «kjøttet» som vil hevde seg selv og Ånden som vil tjene og elske andre. Jesus har satt oss fri fra kjøttets gjerninger til å bære Åndens frukter — til å leve et liv i Ånden.

Rolf Kjøde taler: Det står om livet