Levende fellesskap — hva ødelegger og hva bygger opp relasjoner?

Samtalespørsmål

Dato: søndag 18. februar

Tema: Hva ødelegger og hva bygger opp relasjoner?

Opptak av talen: Denne talen ble dessverre ikke tatt opp.

Om «Levende fellesskap»

Målet med denne temaserien er å lære mer om å det å elske hverandre. Både gjennom et dypere fellesskap i menigheten og gjennom å vise Guds kjærlighet til menneskene rundt oss.

Bibeltekst

Paulus skrev til de kristne i Roma og Filippi:

«På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.»

— Romerne 12,5

«Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!»

— Filipperne 2,4-5.

Spørsmål til samtale — eller refleksjon på egen hånd

 1. Det ligger i vår menneskelige natur å være selvopptatte. Det er ikke bare negativt, for det hjelper oss også til å overleve. Hvordan kan selvopptatthet være positivt, og når tipper den over til å bli en overdreven selvopptatthet?
 2. Er du enig i at vår egen overdrevne selvopptatthet er den aller største trusselen mot gode relasjoner med andre mennesker?
 3. Har du opplevd at selvopptatthet har ødelagt relasjoner eller fellesskap?
 4. Forfatteren C. S Lewis sa: «Ydmykhet er ikke å tenke mindre om seg selv, men å tenke mindre seg selv.» Hva tenker du om dette sitatet?
 5. Har du opplevd at ydmykhet, tilgivelse og kjærlighet har leget ødelagte relasjoner eller fellesskap?
 6. Paulus skriver i Galaterbrevet: «Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.» (Galaterne 5,16). Hvordan kan vi leve et liv i Ånden?

Noen praktiske tips

Vi kan trene oss i uselviskhet i gruppene våre. Her er noen måter å gjøre det:

 1. Ved å møte opp. Det er ikke alltid vi føler for å delta i gruppen. Men vi trenger hverandre! Når vi møter opp setter vi fellesskapet og de andres behov høyere enn våre egne behov.
 2. Ved å invitere nye til gruppen, og ikke være nok med oss selv.
 3. Ved å faktisk lytte til de andre. Tiden vår er mye viktigere enn pengene, for tiden får vi aldri tilbake. Når vi gir andre vår oppmerksomhet, gir vi samtidig en del av livet vårt.
 4. Ved å tilby hjelp og støtte til de andre i gruppen, når du har noe å bidra med.
 5. Ved å være vertskap for gruppen, og åpne opp hjemmet ditt.
 6. … ved å servere den beste snacksen! Det er uselvisk å tilby andre det beste du har!

Det skjer i tiden som kommer

 • Etter gudstjenesten 18. mars vises filmen om Corrie ten Boom.
 • Gudstjenester hver søndag klokken 11:00 — også i skolens vinterferie.
 • Bergen Lovsangsskole har månedlige samlinger fram til mai. Mary Elizabeth leder lovsangsskolen, og du kan melde deg på samlinger: http://www.lovsangsskole.no
 • Normisjon Hordaland sitt årsmøte arrangeres på Breistein lørdag 14. april. Det blir en stor feiring av bevegelsen som vi er en del av. Sett av datoen!