Levende fellesskap — nå ut sammen

Levende fellesskap — nå ut sammen

Samtalespørsmål

Dato: søndag 11. februar
Tema: Nå ut sammen
Opptak av talen: blir lagt ut på Vimeo når det er klart.

Om «Levende fellesskap»

Målet med denne temaserien er å lære mer om å det å elske hverandre. Både gjennom et dypere fellesskap i menigheten og gjennom å vise Guds kjærlighet til menneskene rundt oss.

Bibeltekst

Paulus skrev til de kristne i Filippi at

«Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet»
— Filipperne 1,27

Spørsmål til samtale — eller refleksjon på egen hånd

  1. Gud ønsker at alle mennesker skal være del av hans familie. Som Paulus skriver i 1. Timoteusbrev 2,3: Gud «vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»
  2. Gud ønsker at vi som allerede er en del av hans familie sammen er med på å utvide hans familie. Jesus sender oss til hverdagen vår for å dele med andre Guds kjærlighet og tilgivelse. «Som Far har sendt meg, sender jeg dere,» sier Jesus i Johannes 20,21.
  3. Vi kan ikke tvinge noen til å elske Gud, men vi kan be for dem. Bønn smelter harde hjerter, varmer kalde hjerter og vekker sovende hjerter. Hvis bønn kan gjøre alt det som Gud kan gjøre, hva skal vi som fellesskap da be om?
  4. Hvilke mennesker har vi rundt oss som vi kan vise Guds kjærlighet til?
  5. Har vår gruppe en person som er på vandring mot Jesus, men som ikke helt har tatt steget ennå?

Det skjer i tiden som kommer

  • Kafé Bris på fredag
  • Gudstjenester hver søndag klokken 11:00 — også i skolens vinterferie.
  • Bergen Lovsangsskole har månedlige samlinger fram til mai. Mary Elizabeth leder lovsangsskolen, og du kan melde deg på samlinger: http://www.lovsangsskole.no