Kategori Nyhetsbrev

Nettet som møteplass

– Hele kirke-Norge lærte at den åndelige interessen blant folk ikke er så lav som mange trodde, sier pastor Thomas Hammer.

Jonah fra Kongebarna delte historie fra Bibelen

Det var Jon­ah (8 år) som hadde sam­lin­gen for Konge­bar­na på sønda­gens gud­st­jen­este fra stue til stue. Til nettgud­st­jen­esten hadde han laget ani­masjon­er og spilt inn forteller­stem­men til his­to­rien om da Jesus met­tet 5000 med to brød og fem fisker.…