Pinsefesten går digitalt i år også

I år som i fjor er det duket for en dig­i­tal pin­se­fest. Den tradis­jonelle pin­se­festen har i en årrekke vært arrangert fysisk i Nord­hord­land første pinsedag. Nå blir arrang­mentet igjen dig­i­talt på grunn av smittevern-hensyn.

– Vi lager en fin dig­i­tal pin­se­fest som skal sendes 1. pinsedag, 23. mai klokken 11 på Face­book. Svein Høysæter skal tale, inter­nasjon­al led­er i Normisjon, Tore Bjørsvik, kom­mer innom med en hilsen, og selveste Fred­dyen vil hilse på bar­na og de voksne.

– Vi har god erfar­ing med «stue-til stue»-konseptet, så denne sendin­gen blir over samme lest. Vi gled­er oss til å sam­les rundt skjermene også i år. Det er vik­tig med noen felles møtepunk­ter i regio­nen vår, selv om vi ikke kan tre­ffes fysisk. Vi håper virke­lig at pin­se­festen kan bli fysisk neste år, slik at vi kan ha fel­lesskap, grille pølser, og ha lek­er og spill i til­legg til forkynnnelsen, sier pas­tor i Norkirken Bergen, Thomas Hammer.