Alle nådegaver er gitt for å bygge opp

Tema fremdrift:

Så kommer det andre emnet, og her skal vi se en film: