Tekst

Title: # Intro

Title: Majestet

Majestet

Skaperverket gir deg ære. Engler bøyer kne.
Jord og himmel flommer over av din herlighet.

Universet er et bilde av din storhets prakt.
I beundring vil vi tilbe deg som har alt makt.

Majestet, i evighet din kjærlighet
har kommet ned.

Du som var og er og blir
vår Gud står fast til evig tid.

Du som byttet kongekrone mot en tornekrans
Har blitt gitt det største navnet over alle navn.

Opphøyd er du, Herre. Du er konge over alt og alle
Alltid vil vi ære deg vår Gud.

Title: # Trosbekjennelsen

Jeg tror på Gud Fader,
den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn, vår Herre,

som ble unnfanget
ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde
tredje dag,

fór opp til himmelen,
sitter ved Guds,
den allmektige Faders
høyre hånd,

skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.

Amen.

Title: Jeg kan aldri fullt forstå

Overveldet

Jeg kan aldri fullt forstå
det du måtte gjennomgå.

Dagen da du ofret alt
du satt meg fri fra det som bandt.

Tynget under dom og kors
kjempet du en kamp for oss.

Ved ditt siste åndedrett
gjorde mørket full retrett.

Jeg er overveldet av din kjærlighet.
Du som tente håpets flamme
i min håpløshet.

Jesus, du fortjener mer enn mine ord
Overveldet om og om igjen.

Du beseiret død og grav.
Prisen den har blitt betalt.

Ingenting kan skille meg
fra det håp jeg har i deg.

Title: Alltid god

Alltid god

På tunge dager og i gode tider
Gud, du er god mot meg.

I dype daler og på livets høyder
Gud, du er god mot meg.

Du er alltid god, du er alltid god.
I alle livets faser,
din godhet varer gjennom alt

I store bølger og når stormen stilner,
Gud, du er god mot meg.

I sorg og smerte bærer troen meg.
Jeg vet at du er god mot meg.

Du er alltid god mot meg
Du har alltid nok for meg

I tro, i tvil, vil jeg prise deg
Min Gud, min Gud

Title: # Vår Far

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren
i evighet. Amen.

Title: # Offer

Title: #OFFER liten

Vipps 11868

Title: For alltid trofast

For alltid trofast

Hør den rungende sang
Hvor engler tar del
i å gi Gud all ære

Stor er hans trofasthet
Slik som han har vært
vil han for alltid være

Jeg vet du vil føre meg gjennom.
Du har alt det jeg trenger
på veien mot mitt hjem i himmelen

Din godhet og nåde vil vare.
Aldri står jeg alene i livet,
din trofasthet vil bestå

For alltid trofast

Før jeg engang ble til
så kjente du meg
og alle mine dager

Hvor utrolig du er
Selv med livets slutt
vet jeg min redning lever

Tross mine mangler,
mine preferanser
Og min egen troløshet

Ren og rettferdig,
himmelen verdig,
tro gjennom liv og ved død

Title: Strømmer av nåde

Strømmer av nåde, Gud du er her
himlenes rike har nå kommet nær

Syng nå, min sjel, for en kjærlighet stor,
som ufortjent skjenkes til alle som tror

Du er god, du er god, og din nåde
varer evig, din nåde varer evig.

Strømmer av nåde, å, Herre vi ber
Så som i Himlen, la din vilje skje

Hatet må vike og døden gi slipp
Vår frelser har kommet, se, alt har blitt nytt

Du er god, du er god og din nåde
varer evig, din nåde varer evig.

Ditt er riket, din er makten.
Din er æren, for evig, amen

Title: Bare du

Bare du

Står her igjen
foran Ditt ansikt, Jesus
Du hører når jeg roper til Deg

For Du har sagt
at til Deg kan jeg komme, Jesus
og gjennom alt er Du med meg

Bare Du er den
jeg vil leve for
Bare Du er gleden i mitt liv

Bare Du er den
som verner om mitt liv
Bare Du, ja, bare Du

Du tok min skyld,
selv Du ikke kunne klandres, Jesus
Du ofret alt – så uselvisk

Du gav ditt liv
så jeg kunne gå fri, Jesus
Jeg takker Deg nå for Ditt offer

Står her igjen
foran Ditt ansikt, Jesus
Du hører når jeg roper til Deg

Title: # Tale

«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»

Matteus 5:9

«Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten.»

Jakob 3:13-14

«Dåren holder sin vei for den rette, men vis er den som hører på råd.»

Ordspråkene 12:15

«Og rettferds frukt blir sådd i fred og vokser fram for dem som stifter fred.»

Jakob 3:18

Title: Lovsyng vår Herre

Lovsyng vår Herre,
den mektige konge med ære!
Lov ham, min sjel,
og la det din forlystelse være!

Stem opp en sang,
psalter og harpe, gi klang!
Syng for Gud Herren, den kjære!

Lovsyng vår Herre,
som allting så herlig regjerer,
han som deg løfter
som ørnen på vinger og bærer.

Han lar deg få
mer enn du selv kan forstå,
bedre enn hjertet begjærer!

Lovsyng vår Herre,
som allting så vel for deg lager,
han som deg helbred forunner
og vennlig ledsager,

han som i nød
favner deg ømt i sitt skjød,
gjemmer for sorger og plager.

Lovsyng vår Herre,
som deg i din gjerning
gir lykke,
han som med tusen velsignelser
vet deg å smykke!

Tenk dog derpå,
alt hva hans makt kan formå!
Tanken ditt hjerte henrykke!

Lovsyng vår Herre,
min sjel og hva i meg mon være!
Alt som har ånde,
opphøye hans store navns ære!

Han er deg god,
å, gjør ham aldri imot!
Amen, han selv deg det lære!

Title: # Outtro velsignelsen