Alt hører Herren til

Leksjon Kursmateriell

Ekstramateriale kan legges her, hvis det trengs.

Hva annet har du enn det du har fått?

Helt siden jeg var ungdom, har jeg gått til gudstjeneste. Søndag etter søndag har jeg sunget, bedt og hørt Ordet forkynt. I de senere år har det også gått opp for meg at et spesielt ledd i gudstjenesten har formet min tro og mitt liv mer enn jeg kanskje har vært klar over. Uke etter uke har de samme ordene vært menighetens bekjennelse etter takkofferet:

Evige Gud, din er jorden og det som fyller den.
Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.

«Alt vi eier tilhører deg!» Det er ord som er gjentatt og skrevet inn i min tanke og mitt hjerte. Ord som gjennom mange år, har formet handlinger, ja, formet mitt liv.
Det jeg eier, er ikke mitt, det er Guds. Og når jeg deler, gir jeg tilbake til ham.

Det står i sterkt kontrast til stemmene som lyder i vår tid: At vi selv er «gud» i vårt eget liv. At vi selv ikke skal stå ansvar for noe som helst, at vi ikke er forvaltere, men forbrukere.

I Salme 24.1 står det slik: «Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans». Det understreker sannheten i det liturgiske leddet i gudstjenesten. Alt hører Herren til. Og alt du og jeg har i våre hender, har vi fått. Vi er mottakere. Å være menneske er å omfavne det Gud gir oss.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland sa en gang at det finnes ikke varme jakker. Og hun fortsatte med å si at en jakke kun er varm hvis den favner varmen fra en kropp, men hvis vi derimot hiver den ut i snøen i minus 20, blir den etterhvert iskald. Vi mennesker er som jakker. Livet og varmen er gitt oss. Vi er avhengige av Gud. Alt vi har, har vi fått. Og vårt liv handler om å være en «jakke» som favner Guds varme og evner å gi den videre.

QuizStatus