Gudstjeneste 7. november 2021

Gudstjeneste 7. november 2021

TidVarighetBeskriv­else
10:45 10 min Medar­bei­der­sam­ling for alle 
11:00 2 min Nedtelling 
11:02 5 min Åpn­ingssang:
Sang
11:07 4 min Velkom­men, åpningsord 
11:11 1 min Bønn for kirken og verden
11:12 1 min Tros­bek­jen­nelsen 
11:13 3 min Kollek­t­tale, offer til ?
11:163 min Bar­ne­sang:
Fan­tastisk
11:19 15 min Lovsang og tilbe­delse
Sang
Sang
Sang
11:34 20 min Forkyn­nelse 
11:54 5 min Sang:
Sang
11:59 2 min Nattverd­sli­tur­gi
12:01 1 min Bønn: Vår Far 
12:02 1 min Sang:
Sang 
12:03 7 min Sang under nattver­den:
Sang
12:10 1 min Ord etter nattverden 
12:11 5 min Avs­lut­ningssang:
Sang
12:16 1 min Kort info og Velsignelsen