Gudstjeneste 7. november 2021


Gudstjeneste 7. november 2021

TidVarighetBeskrivelse
10:45 10 min Medarbeidersamling for alle 
11:00 2 min Nedtelling 
11:02 5 min Åpningssang:
Sang
11:07 4 min Velkommen, åpningsord 
11:11 1 min Bønn for kirken og verden
11:12 1 min Trosbekjennelsen 
11:13 3 min Kollekttale, offer til ?
11:163 min Barnesang:
Fantastisk
11:19 15 min Lovsang og tilbedelse
Sang
Sang
Sang
11:34 20 min Forkynnelse 
11:54 5 min Sang:
Sang
11:59 2 min Nattverdsliturgi
12:01 1 min Bønn: Vår Far 
12:02 1 min Sang:
Sang 
12:03 7 min Sang under nattverden:
Sang
12:10 1 min Ord etter nattverden 
12:11 5 min Avslutningssang:
Sang
12:16 1 min Kort info og Velsignelsen