Gudstjeneste 5. desember 2021

Gudstjeneste 5. desember 2021

TidVarighetBeskriv­else
10:45 10 min Medar­bei­der­sam­ling for alle 
11:00 2 min Nedtelling (advent)
11:02 4 min Åpn­ingssang:
En krybbe var vuggen
11:06 1 min Velkom­men, åpningsord 
11:073 minTenne to adventslys:
Tenn lys
11:10 2 min Bønn for kirken og verden
11:12 1 min Tros­bek­jen­nelsen 
11:13 4 min Bar­ne­sang:
Fan­tastisk
Bar­na sendes til sine samlinger
11:174 min Offer til Agenda1
Video: Sam­men er vi Normisjon (03:50)
11:212 minInfo
Kon­sert med The Gospel Singers
MER-kon­fer­ansen
11:23 20 min Lovsang og tilbe­delse
Jesus, friend for­ev­er
Vi opphøy­er deg (Du er den høyeste)
Hos deg
11:43 25 min Forkyn­nelse: Bud­skap til Maria om glede for hele folket
12:08 5 min Sang:
Cor­ner­stone
12:13 2 min Nattverd­sli­tur­gi
12:15 1 min Bønn: Vår Far 
12:16 1 min Sang:
Hel­lig, Her­ren Sebaot 
12:17 7 min Sang under nattver­den:
Her kom­mer dine arme små
12:24 1 min Ord etter nattverden 
12:25 5 min Avs­lut­ningssang:
Lovsyng vår Herre
12:30 1 min Kort info og Velsignelsen