Gudstjeneste 3. oktober 2021


Gudstjeneste 3. oktober 2021

TidVarighetBeskrivelse
15:45 10 min Medarbeidersamling for alle 
16:00 2 min Nedtelling 
16:02 5 min Åpningssang: Majestet (Skaperverket gir deg ære)
16:07 4 min Velkommen, åpningsord 
16:11 1 min Bønn for kirken og verden
16:12 1 min Trosbekjennelsen 
16:13 3 min Kollekttale, offer til Agenda1 i Mali
16:163 min Barnesang: Fantastisk
16:19 15 min Lovsang og tilbedelse
Hyll deg, Frelser og forsoner
Hellig er ditt navn (Det var mitt kors)
Vi opphøyer deg (Du er den høyeste)
16:34 20 min Forkynnelse 
16:54 5 min Sang: For så langt
16:59 2 min Nattverdsliturgi
17:01 1 min Bønn: Vår Far 
17:02 1 min Sang: Hellig, Herren Sebaot 
17:03 7 min Sang under nattverden: For the one
17:10 1 min Ord etter nattverden 
17:11 5 min Avslutningssang: Stor er din trofasthet (Alle dager)
17:16 1 min Kort info og Velsignelsen