Gudstjeneste 29. august 2021


Gudstjeneste 29. august 2021

Taler: Rolf
Møteleder: Kristian
Lovsang: Svein
Barnesanger: Elise
Lyd: Martin
Bilde: Anna-Marie
Kafé: Bente

15:45 — 10 min — Medarbeidersamling for alle
15:58 — 2 min — Nedtelling. Vi gjør oss klare

16:00 — 5 min — Åpningssang: Lovsyng Gud, å min sjel
16:05 — 3 min — Velkommen, åpningsord
16:08 — 1 min — Trosbekjennelsen
16:09 — 9 min — Barnesanger: Overveldet. Alltid god.
16:18 — 2 min — Bønn for kirken og verden
16:20 — 1 min — Bønn: Vår Far
16:21 — 2 min — Kollekttale
16:23 — 1 min — Offer
16:24 — 15 min — Lovsang og tilbedelse: Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang. Hellige og engler (Jesus, du fortjener alt). Frihet (Ved ditt navn har jeg funnet fred)
16:39 — 15 min — Forkynnelse
16:54 — 5 min — Avslutningssang: Uendelig, ubeskrivelig eller Verdens håp (Jesus, du er verdens lys)
16:59 — 1 min — Kort info og Velsignelsen