Gudstjeneste 29. august 2021

Gudstjeneste 29. august 2021

Taler: Rolf
Møteled­er: Kris­t­ian
Lovsang: Svein
Bar­ne­sanger: Elise
Lyd: Mar­tin
Bilde: Anna-Marie
Kafé: Bente

15:45 — 10 min — Medar­bei­der­sam­ling for alle
15:58 — 2 min — Nedtelling. Vi gjør oss klare

16:00 — 5 min — Åpn­ingssang: Lovsyng Gud, å min sjel
16:05 — 3 min — Velkom­men, åpn­ing­sord
16:08 — 1 min — Tros­bek­jen­nelsen
16:09 — 9 min — Bar­ne­sanger: Overveldet. Alltid god.
16:18 — 2 min — Bønn for kirken og ver­den
16:20 — 1 min — Bønn: Vår Far
16:21 — 2 min — Kollek­t­tale
16:23 — 1 min — Offer
16:24 — 15 min — Lovsang og tilbe­delse: Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang. Hel­lige og engler (Jesus, du fort­jen­er alt). Fri­het (Ved ditt navn har jeg fun­net fred)
16:39 — 15 min — Forkyn­nelse
16:54 — 5 min — Avs­lut­ningssang: Uen­delig, ubeskriv­elig eller Ver­dens håp (Jesus, du er ver­dens lys)
16:59 — 1 min — Kort info og Velsignelsen