Gudstjeneste 28. november 2021

Gudstjeneste 28. november 2021

TidVarighetBeskriv­else
10:45 10 min Medar­bei­der­sam­ling for alle 
11:00 2 min Nedtelling (høst)
11:02 5 min Åpn­ingssang:
Strøm­mer av nåde
11:07 1 min Velkom­men, åpningsord 
11:083 minTenne adventslys:
Tenn lys
11:11 3 min Bønn for kirken og verden
11:14 1 min Tros­bek­jen­nelsen 
11:15 4 min Bar­ne­sang:
Fan­tastisk
Bar­na sendes til sine samlinger
11:194 min Offer til Agenda1
Video: Sam­men er vi Normisjon (03:50)
16:23 20 min Lovsang og tilbe­delse
Yet not I, but through Christ in me
Hel­lig er ditt navn
Takk, min Jesus
11:43 25 min Forkyn­nelse: Hvor­dan vet vi at vi hør­er Ånden?
12:08 5 min Sang:
Spir­it of the Liv­ing God
12:13 2 min Nattverd­sli­tur­gi
12:15 1 min Bønn: Vår Far 
12:16 1 min Sang:
Hel­lig, Her­ren Sebaot 
12:17 7 min Sang under nattver­den:
På grunn av Jesu blod
Hel­lig er ditt navn
12:24 1 min Ord etter nattverden 
12:25 5 min Avs­lut­ningssang:
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
12:30 1 min Kort info og Velsignelsen