Gudstjeneste 28. november 2021


Gudstjeneste 28. november 2021

TidVarighetBeskrivelse
10:45 10 min Medarbeidersamling for alle 
11:00 2 min Nedtelling (høst)
11:02 5 min Åpningssang:
Strømmer av nåde
11:07 1 min Velkommen, åpningsord 
11:083 minTenne adventslys:
Tenn lys
11:11 3 min Bønn for kirken og verden
11:14 1 min Trosbekjennelsen 
11:15 4 min Barnesang:
Fantastisk
Barna sendes til sine samlinger
11:194 min Offer til Agenda1
Video: Sammen er vi Normisjon (03:50)
16:23 20 min Lovsang og tilbedelse
Yet not I, but through Christ in me
Hellig er ditt navn
Takk, min Jesus
11:43 25 min Forkynnelse: Hvordan vet vi at vi hører Ånden?
12:08 5 min Sang:
Spirit of the Living God
12:13 2 min Nattverdsliturgi
12:15 1 min Bønn: Vår Far 
12:16 1 min Sang:
Hellig, Herren Sebaot 
12:17 7 min Sang under nattverden:
På grunn av Jesu blod
Hellig er ditt navn
12:24 1 min Ord etter nattverden 
12:25 5 min Avslutningssang:
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
12:30 1 min Kort info og Velsignelsen