Gudstjeneste 26. september 2021

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 26. september 2021

15:3015 minMedar­bei­der­sam­ling for alle
15:4515 minPrat og velkommen
15:573 minNedtelling
16:005 minÅpn­ingssang: Vi opphøy­er deg
16:052 minVelkom­men, åpningsord
16:072 minPre­sen­tasjon av konfirmant
16:093 minVideo fra konfirmantåret
16:124 minLovsang: Jeg er i Her­rens hender
16:162 minFor­bønn: Påmin­nelse om dåpen
16:181 minFor­sakelsen og trosbekjennelsen
16:196 minFor­bønn for konfirmant
16:253 minHilsen fra menigheten, gave
16:285 minSolosang: You say
16:323 minBar­ne­sang: Fan­tastisk
16:351 minKollek­t­tale
16:361 minOffer til Agenda1 i Bangladesh
16:3715 minLovsang og tilbe­delse:
Jesus, friend for­ev­er
Hos deg
For the sake of the World
16:5215 minForkyn­nelse
17:025 minAvs­lut­ningssang: Salige vis­shet
17:071 minKort info og Velsignelsen