Gudstjeneste 26. januar 2020

Gudstjeneste: 26.01.2020

Tema: Meningen med livet — elske Gud og mennesker

Folk

Taler:Thomas
Møteleder:Kristian
Lovsang:Mats, Thomas, Liv Iren
Lyd:Morten Reiel
Storskjerm:Hildegunn
Lys:
Forbønn:
Kongebarna:Bente

Kafé:Marit
Kake:Marit

Kjøreplan

Før start: Alle gjør seg seg klare for sine oppgaver, og vi tar varmt imot de som kommer til gudstjeneste.

Velkommen: Alle føler seg tatt vel i mot. Spesielt de som er nye

Tilbedelse: Vi tilber Gud gjennom bekjennelse, offer og lovprisning

Forkynnelse: Vi hører Guds ord sammen

Nattverd: Vi tar imot nattverden som en gave fra Gud, og får tilgivelse og nåde, kraft, mot og styrke.

Utsendelse: Alle får ta imot Guds velsignelse, og invitasjon til å ta del i fellesskapet videre

12:34 — Kafé

Sosialt samvær over en kaffekopp. Vi prater med hverandre, blir bedre kjent og knytter dypere relasjoner.