Gudstjeneste 26. januar 2020


[apr field=»Navn» format=»DD.MM.YY»]

Tema: [apr field=»Tema»]

[apr field=»Merknad»]

Folk

Taler:[apr field=»Taler navn»]
Møteleder:[apr field=»Møteleder navn»]
Lovsang:[apr field=»Lovsang navn» glue=», «]
Lyd:[apr field=»Lyd navn» single]
Storskjerm:[apr field=»Storskjerm navn»]
Lys:[apr field=»Lys navn»]
Forbønn:[apr field=»Forbønn navn»]
Kongebarna:[apr field=»Gulliver-gjengen navn» glue=», «]
[apr field=»Tårnagentene navn» glue=», «]
[apr field=»Tweens navn» glue=», «]
Kafé:[apr field=»Kafé navn»]
Kake:[apr field=»Kake navn»]

Kjøreplan

Før start: Alle gjør seg seg klare for sine oppgaver, og vi tar varmt imot de som kommer til gudstjeneste.

Velkommen: Alle føler seg tatt vel i mot. Spesielt de som er nye

Tilbedelse: Vi tilber Gud gjennom bekjennelse, offer og lovprisning

Forkynnelse: Vi hører Guds ord sammen

Nattverd: Vi tar imot nattverden som en gave fra Gud, og får tilgivelse og nåde, kraft, mot og styrke.

Utsendelse: Alle får ta imot Guds velsignelse, og invitasjon til å ta del i fellesskapet videre

12:34 — Kafé

Sosialt samvær over en kaffekopp. Vi prater med hverandre, blir bedre kjent og knytter dypere relasjoner.