Gudstjeneste 26. januar 2020

[apr field='Navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Tema: [apr field='Tema'] attempting to be used on a page where there is no collection.

[apr field='Merknad'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Folk

Taler:[apr field='Taler navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Møteleder:[apr field='Møteleder navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Lovsang:[apr field='Lovsang navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Lyd:[apr field='Lyd navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Storskjerm:[apr field='Storskjerm navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Lys:[apr field='Lys navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Forbønn:[apr field='Forbønn navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Kongebarna:[apr field='Gulliver-gjengen navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
[apr field='Tårnagentene navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
[apr field='Tweens navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Kafé:[apr field='Kafé navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Kake:[apr field='Kake navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Kjøreplan

Før start: Alle gjør seg seg klare for sine oppgaver, og vi tar varmt imot de som kommer til gudstjeneste.

Velkommen: Alle føler seg tatt vel i mot. Spesielt de som er nye

Tilbedelse: Vi tilber Gud gjennom bekjennelse, offer og lovprisning

Forkynnelse: Vi hører Guds ord sammen

Nattverd: Vi tar imot nattverden som en gave fra Gud, og får tilgivelse og nåde, kraft, mot og styrke.

Utsendelse: Alle får ta imot Guds velsignelse, og invitasjon til å ta del i fellesskapet videre

12:34 — Kafé

Sosialt samvær over en kaffekopp. Vi prater med hverandre, blir bedre kjent og knytter dypere relasjoner.