Gudstjeneste 22. august 2021


Gudstjeneste 22. august 2021

15:45 — 10 min — Medarbeidersamling for alle

15:55 — 5 min — Nedtelling. Vi gjør oss klare

16:00 — 1 min — Åpningsvideo

16:01 — 4 min — Åpningssang: Majestet — Elise

16:04 — 1 min — Velkommen, åpningsord — Kristian

16:05 — 1 min — Trosbekjennelsen — Kristian

16:06 — 9 min — Barnesanger: Overveldet. Alltid God — Elise

16:15 — 5 min — Bangladesh — Gerd-Eli og Hallgeir

16:20 — 2 min — Bønn for kirken og verden — Kristian

16:22 — 1 min — Bønn: Vår Far — Kristian

16:23 — 1 min — Kollekttale — Kristian

16:24 — 1 min — Offer til Norkirken Bergen — Kristian

16:25 — 15 min — Lovsang og tilbedelse: For alltid trofast. Strømmer av nåde. Bare du — Elise

16:40 — 15 min — Forkynnelse: Nådegavene — Kristian

16:55 — 5 min — Avslutningssang: Lovsyng vår Herre — Elise

17:00 — 1 min — Kort info. Velsignelsen — Kristian

17:01 — 5 min — Kafé. Info på skjerm, musikk.