Gudstjeneste 22. august 2021

Gudstjeneste 22. august 2021

15:45 — 10 min — Medar­bei­der­sam­ling for alle

15:55 — 5 min — Nedtelling. Vi gjør oss klare

16:00 — 1 min — Åpningsvideo

16:01 — 4 min — Åpn­ingssang: Majestet — Elise

16:04 — 1 min — Velkom­men, åpn­ing­sord — Kristian

16:05 — 1 min — Tros­bek­jen­nelsen — Kristian

16:06 — 9 min — Bar­ne­sanger: Overveldet. Alltid God — Elise

16:15 — 5 min — Bangladesh — Gerd-Eli og Hallgeir

16:20 — 2 min — Bønn for kirken og ver­den — Kristian

16:22 — 1 min — Bønn: Vår Far — Kristian

16:23 — 1 min — Kollek­t­tale — Kristian

16:24 — 1 min — Offer til Norkirken Bergen — Kristian

16:25 — 15 min — Lovsang og tilbe­delse: For alltid tro­fast. Strøm­mer av nåde. Bare du — Elise

16:40 — 15 min — Forkyn­nelse: Nåde­gavene — Kristian

16:55 — 5 min — Avs­lut­ningssang: Lovsyng vår Herre — Elise

17:00 — 1 min — Kort info. Vel­signelsen — Kristian

17:01 — 5 min — Kafé. Info på skjerm, musikk.