Gudstjeneste 21. november 2021


Gudstjeneste 21. november 2021

TidVarighetBeskrivelse
10:45 10 min Medarbeidersamling for alle 
11:00 2 min Nedtelling 
11:02 5 min Åpningssang:
Gi meg Jesus
11:07 4 min Velkommen, åpningsord, bønn
11:11 2 min Dåp: Mottakelse til dåp, skriftlesning
11:131 min Trosbekjennelsen
11:142 minBønn og sang
Jeg er trygg hos deg
11:16 4 min Dåpen
11:201 min Bønn: Vår Far
11:21 4 min Dåpssalme:
Jeg er i Herrens hender
11:24 3 min Barnesang:
Fantastisk
11:272 minInfo:
Julemesse
11:291 min Kollekttale, offer til Norkirken Bergen
11:3015 min Lovsang og tilbedelse
Herre ditt navn
Hellig er ditt navn
For så langt
11:45 18 min Forkynnelse 
12:03 5 min Sang:
Kom og se
12:08 2 min Nattverdsliturgi
12:10 1 min Sang:
Hellig, Herren Sebaot 
12:11 7 min Sang under nattverden:
Nothing but the blood of Jesus
12:18 1 min Ord etter nattverden 
12:19 5 min Avslutningssang:
Deg å få skode
12:24 1 min Kort info og Velsignelsen