Gudstjeneste 21. november 2021

Gudstjeneste 21. november 2021

TidVarighetBeskriv­else
10:45 10 min Medar­bei­der­sam­ling for alle 
11:00 2 min Nedtelling 
11:02 5 min Åpn­ingssang:
Gi meg Jesus
11:07 4 min Velkom­men, åpn­ing­sord, bønn
11:11 2 min Dåp: Mot­takelse til dåp, skriftlesning
11:131 min Tros­bek­jen­nelsen
11:142 minBønn og sang
Jeg er trygg hos deg
11:16 4 min Dåpen
11:201 min Bønn: Vår Far
11:21 4 min Dåpssalme:
Jeg er i Her­rens hender
11:24 3 min Bar­ne­sang:
Fan­tastisk
11:272 minInfo:
Julemesse
11:291 min Kollek­t­tale, offer til Norkirken Bergen
11:3015 min Lovsang og tilbe­delse
Herre ditt navn
Hel­lig er ditt navn
For så langt
11:45 18 min Forkyn­nelse 
12:03 5 min Sang:
Kom og se
12:08 2 min Nattverd­sli­tur­gi
12:10 1 min Sang:
Hel­lig, Her­ren Sebaot 
12:11 7 min Sang under nattver­den:
Noth­ing but the blood of Jesus
12:18 1 min Ord etter nattverden 
12:19 5 min Avs­lut­ningssang:
Deg å få skode
12:24 1 min Kort info og Velsignelsen