Gudstjeneste 19. september 2021

Gudstjeneste 12. september 2021

15:45 10 min Medar­bei­der­sam­ling for alle 
15:58 2 min Nedtelling 
16:00 5 min Åpn­ingssang: Lov Her­ren, min sjel
16:05 3 min Velkom­men, åpningsord 
16:08 1 min Tros­bek­jen­nelsen 
16:09 9 min Bar­ne­sang: Fan­tastisk 
16:18 3 min Bønn for kirken og verden 
16:21 2 min Kollek­t­tale 
16:23 1 min Offer til Agenda1 i Bangladesh 
16:24 15 min Lovsang og tilbe­delse

Uansett
Great are You, Lord
Hel­lig er ditt navn (Filadelfia)
På grunn av Jesu blod
16:39 15 min Forkyn­nelse 
16:54 5 min Sang: Min klippe
16:59 3 min Nattverd 
17:02 1 min Bønn: Vår Far 
17:03 1 min Sang: Hel­lig, Her­ren Sebaot 
17:04 5 min Sang under nattver­den: Wor­thy is the Lamb
17:09 1 min Ord etter nattverden 
17:10 5 min Avs­lut­ningssang: Stor er din trofasthet
17:15 1 min Kort info og Velsignelsen