Gudstjeneste 17. oktober 2021

Gudstjeneste 17. oktober 2021

TidVarighetBeskrivelse
15:45 10 min Medarbeidersamling for alle 
16:00 2 min Nedtelling 
16:02 5 min Åpningssang:
Uansett
16:07 4 min Velkommen, åpningsord 
16:11 1 min Bønn for kirken og verden
16:12 1 min Trosbekjennelsen 
16:13 3 min Kollekttale, offer til ?
16:163 min Barnesang:
Fantastisk
16:19 15 min Lovsang og tilbedelse
Hyll deg, frelser og forsoner
Hellig er ditt navn
For the one
16:34 20 min Forkynnelse 
16:54 5 min Sang:
Jeg kommer med min tvil
16:59 2 min Nattverdsliturgi
17:01 1 min Bønn: Vår Far 
17:02 1 min Sang:
Hellig, Herren Sebaot 
17:03 7 min Sang under nattverden:
Nothing but the blood of Jesus
17:10 1 min Ord etter nattverden 
17:11 5 min Avslutningssang:
The Blessing
17:16 1 min Kort info og Velsignelsen