Gudstjeneste 16. februar 2020

Gudstjeneste: 16.02.2020

Tema: Skapt til fellesskap med Gud

Folk

Taler:Rolf
Møteleder:Thomas
Lovsang:Mary
Lyd:Morten Reiel
Storskjerm:Hildegunn
Lys:
Forbønn:
Kongebarna:Kristine
Martin
Kafé:Marit
Kake:Marit

Kjøreplan

Før start: Alle gjør seg seg klare for sine oppgaver, og vi tar varmt imot de som kommer til gudstjeneste.

Velkommen: Alle føler seg tatt vel i mot. Spesielt de som er nye

Tilbedelse: Vi tilber Gud gjennom bekjennelse, offer og lovprisning

Forkynnelse: Vi hører Guds ord sammen

Nattverd: Vi tar imot nattverden som en gave fra Gud, og får tilgivelse og nåde, kraft, mot og styrke.

Utsendelse: Alle får ta imot Guds velsignelse, og invitasjon til å ta del i fellesskapet videre

12:35 — Kafé

Sosialt samvær over en kaffekopp. Vi prater med hverandre, blir bedre kjent og knytter dypere relasjoner.