Gudstjeneste 15. mars 2020


Gudstjeneste i hjemmet 15. mars 2020

Landet vårt er inne i en krevende tid, og vi gjør store grep for å demme opp spredningen av korona-viruset. For Norkirken Bergen betyr det at alle arrangement og aktiviteter er innstilt i ukene fram mot påske. I tiden som kommer vil jeg minne dere om at vi er i Guds hender og Gud sier: 

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Jes 41:10

La oss minne hverandre om dette og leve i dette i ukene som ligger foran oss. Denne søndagen oppfordrer vi dere til å ha gudstjeneste i hjemmet deres, der dere er. Følg med på sms, norkirken.no og på Facebook.com/norkirken om informasjon som kommer. Lykke til, og Guds velsignelse over uken som ligger foran!

Guds fred til dere andre
Kristian Bjørkhaug
Pastor/Daglig leder Norkirken Bergen

Samlingen kan inneholde:

Lovsang

Har du gitar, piano eller andre instrumenter så er det bare å lovsynge som du vil. Eller bruk Spotify, Apple Music eller YouTube, og Søk opp IMI Kirken «I Guds nærvær»

Lytt til: Kom Hellig Ånd og Lov Herren, min sjel

Bønn

Be sammen som familie. Med barna kan dere si en setning hver eller en av foreldrene kan lede i bønn. 

Gi tid for å be sammen for mennesker som på en særlig måte er berørt av denne situasjonen, slik som de som vil være i fare ved en smitte av Korona, eller de som nå opplever at arbeidsplasser og økonomi rystes.

Be også for myndighetene våre. Vi oppfordrer til å bruke Salme 91 som et utgangspunkt for å be for Norge og verden i denne tiden.

Undervisning

Lytt til Thomas Hammer på video

Takkegave

Ukens takkegave går til Norkirken Bergen og arbeidet vårt. Vi har en flott visjon om å: elske mennesker tilbake til livet med Gud. Dette arbeider vi med gjennom Gudstjenester, husfellesskap og Alpha kurs der vi strekker oss ut for at nye mennesker skal bli frelst. Bruk Vipps-nummer 11868 Norkirken Bergen for å sende din gave. Takk for din gave til menigheten. 

Samtale

Start en samtale om hvordan vi kan bygge famile med gavene Gud gir. Bruk innspillene Thomas Hammer gir oss i talen til samtalen.

Videre kan vi snakke sammen om det er noen som vi kan støtte eller om Gud sier noe til oss.

  • Hvem kan du ringe for å snakke om hvordan de har det under denne krisen?
  • Hvem kan du oppmuntre med en melding?
  • Hvem kan du be for? Hvem trenger særlig beskyttende bønn 
  • Hva får du fra Gud til andre? Så lenge det er byggende og oppmuntrende, del gjerne ut elektronisk.
  • Hvem av de som er enslige og er i karantene kan vi gi ekstra støtte?

Følg med på sms, norkirken.no og på facebook om informasjon som kommer. 

Lykke til, og Guds velsignelse over uken som ligger foran