Gudstjeneste 14. november 2021


Gudstjeneste 14. november 2021

TidVarighetBeskrivelse
10:45 10 min Medarbeidersamling for alle 
11:00 2 min Nedtelling (høst)
11:02 5 min Åpningssang:
Lov Herren, min sjel
11:07 4 min Velkommen, åpningsord 
11:11 3 min Bønn for kirken og verden
11:14 1 min Trosbekjennelsen 
11:15 4 min Barnesang:
Fantastisk
Barna sendes til sine samlinger
11:194 min Offer til Åpne Dører
Video: Vinitas historie (02:48)
16:23 20 min Lovsang og tilbedelse
Redningsmann
Opphøgd Gud
Herre, ditt navn
Du alene er verdig
11:43 25 min Forkynnelse: Når en kristen lider
I have Decided to Follow Jesus
12:08 5 min Sang:
Christ is Mine Forevermore
12:13 2 min Nattverdsliturgi
12:15 1 min Bønn: Vår Far 
12:16 1 min Sang:
Hellig, Herren Sebaot 
12:17 7 min Sang under nattverden:
Sang
Sang
12:24 1 min Ord etter nattverden 
12:25 5 min Avslutningssang:
Stor er din trofasthet
12:30 1 min Kort info og Velsignelsen