Gudstjeneste 14. november 2021

Gudstjeneste 14. november 2021

TidVarighetBeskriv­else
10:45 10 min Medar­bei­der­sam­ling for alle 
11:00 2 min Nedtelling (høst)
11:02 5 min Åpn­ingssang:
Lov Her­ren, min sjel
11:07 4 min Velkom­men, åpningsord 
11:11 3 min Bønn for kirken og verden
11:14 1 min Tros­bek­jen­nelsen 
11:15 4 min Bar­ne­sang:
Fan­tastisk
Bar­na sendes til sine samlinger
11:194 min Offer til Åpne Dør­er
Video: Vini­tas his­to­rie (02:48)
16:23 20 min Lovsang og tilbe­delse
Red­nings­mann
Opphøgd Gud
Herre, ditt navn
Du alene er verdig
11:43 25 min Forkyn­nelse: Når en kris­ten lid­er
I have Decid­ed to Fol­low Jesus
12:08 5 min Sang:
Christ is Mine Forevermore
12:13 2 min Nattverd­sli­tur­gi
12:15 1 min Bønn: Vår Far 
12:16 1 min Sang:
Hel­lig, Her­ren Sebaot 
12:17 7 min Sang under nattver­den:
Sang
Sang
12:24 1 min Ord etter nattverden 
12:25 5 min Avs­lut­ningssang:
Stor er din trofasthet
12:30 1 min Kort info og Velsignelsen