Gudstjeneste 12. september 2021


Gudstjeneste 12. september 2021

15:45 10 min Medarbeidersamling for alle 
15:58 2 min Nedtelling 
16:00 5 min Åpningssang: Majestet (FBO lovsang)
16:05 3 min Velkommen, åpningsord 
16:08 1 min Trosbekjennelsen 
16:09 9 min Barnesang (singback): Overveldet 
16:18 3 min Bønn for kirken og verden 
16:21 2 min Kollekttale 
16:23 1 min Offer til Agenda1 i Bangladesh 
16:24 15 min Lovsang og tilbedelse
Hellig er ditt navn (Filadelfia)
For the one
Herre, ditt navn
16:39 15 min Forkynnelse 
16:54 5 min Sang: På grunn av Jesu blod
16:59 3 min Nattverd 
17:02 1 min Bønn: Vår Far 
17:03 1 min Sang: Hellig, Herren Sebaot 
17:04 5 min Sang under nattverden: The Blessing
17:09 1 min Ord etter nattverden 
17:10 5 min Avslutningssang (singback): Gi meg Jesus
17:15 1 min Kort info og Velsignelsen