Gudstjeneste 12. desember 2021

Gudstjeneste 12. desember 2021

TidVarighetBeskriv­else
10:45 10 min Medar­bei­der­sam­ling for alle 
11:00 2 min Nedtelling (advent)
11:02 4 min Åpn­ingssang:
Sang
11:06 1 min Velkom­men, åpningsord 
11:073 minTenne tre adventslys:
Tenn lys
11:10 2 min Bønn for kirken og verden
11:12 1 min Tros­bek­jen­nelsen 
11:13 4 min Bar­ne­sang:
Fan­tastisk
Bar­na sendes til sine samlinger
11:174 min Offer til:
11:212 minInfo
MER-kon­fer­ansen
11:23 20 min Lovsang og tilbe­delse
Sang
Sang
Sang
11:43 25 min Forkyn­nelse: Tema
12:08 5 min Sang:
Sang
12:13 2 min Nattverd­sli­tur­gi
12:15 1 min Bønn: Vår Far 
12:16 1 min Sang:
Hel­lig, Her­ren Sebaot 
12:17 7 min Sang under nattver­den:
Sang
Evt to
12:24 1 min Ord etter nattverden 
12:25 5 min Avs­lut­ningssang:
Sang
12:30 1 min Kort info og Velsignelsen