Gudstjeneste 12. desember 2021


Gudstjeneste 12. desember 2021

TidVarighetBeskrivelse
10:45 10 min Medarbeidersamling for alle 
11:00 2 min Nedtelling (advent)
11:02 4 min Åpningssang:
Sang
11:06 1 min Velkommen, åpningsord 
11:073 minTenne tre adventslys:
Tenn lys
11:10 2 min Bønn for kirken og verden
11:12 1 min Trosbekjennelsen 
11:13 4 min Barnesang:
Fantastisk
Barna sendes til sine samlinger
11:174 min Offer til:
11:212 minInfo
MER-konferansen
11:23 20 min Lovsang og tilbedelse
Sang
Sang
Sang
11:43 25 min Forkynnelse: Tema
12:08 5 min Sang:
Sang
12:13 2 min Nattverdsliturgi
12:15 1 min Bønn: Vår Far 
12:16 1 min Sang:
Hellig, Herren Sebaot 
12:17 7 min Sang under nattverden:
Sang
Evt to
12:24 1 min Ord etter nattverden 
12:25 5 min Avslutningssang:
Sang
12:30 1 min Kort info og Velsignelsen