Gudstjeneste 10. januar 2021

Denne søndagen blir det nett-gudstjeneste, ikke en samling ansikt til ansikt.