Gudstjeneste 10. januar 2021


Denne søndagen blir det nett-gudstjeneste, ikke en samling ansikt til ansikt.