Gudstjeneste 24. november 2019

Åpningssang

Velkommen

Bønn

Trosbekjennelse

Offer

Offer til Norkirken

Barnesang

Lovsang

Forkynnelse

Nattverd

Avslutning