Giverglede — 30 dagers bibelvandring

Dette kurset hjelper deg til en vandring. For det første en vandring alene med Gud, en vandring der de, i møte med bibeltekster og i bønn, kan snakke med Gud om viktige valg og retning i livet ditt.

For det andre er vandring sammen med andre.

For det tredje i fellesskap og menigheter.